За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения


Костов, Станислав (2006) За отговорността на държавата за вреди, причинени от съдебни решения сп. Търговско право, № 2/2006, ISSN 0861-6892, 67-91


 
  Студия
 
 Издадено
  22226
 Станислав Костов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/