Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз


Костов, Станислав (2005) Механизми за защита на основните права в Европейските общности и Европейския съюз сп. Права на човека, 2/2005, ISSN 1311-9516, 5-38


 
  Студия
 
 Издадено
  22225
 Станислав Костов

4. Панайотова, Е. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. С: Сиби, 2018, на с. 88

2. 4. Семов, А. Права на гражданите на Европейския съюз. Том I. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, на с. 134, 137, 138, 141, 142, 149

3. Семов, А. Права на гражданите на Европейския съюз. Том II. Правен режим на защитата на правата на човека в Европейския съюз. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, на с. 20

1. Семов, А., Х. Христев, З. Грекова, Г. Георгиев. Съдебната система на Европейския съюз и САЩ. С: Институт по европейско право, 2007, на с. 97

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/