Политически реформи и избирателни системи


Киров, Пламен (2017) Политически реформи и избирателни системи De Jure, том:8, брой:2, 2017, стр.143-151, ISSN: 2367-8410 (Online)


 
  Статия
 
 Издадено
  22214
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/