За задължителното избирателно право


Киров, Пламен (2017) За задължителното избирателно право DE JURE, том:14, брой:1, 2017, стр.12-20,. ISSN: 2367-8410 (Online)


 
  Статия
 
 Издадено
  22213
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/