Служебно ли е служебното правителство и на кого служи то?


Киров, Пламен (2017) Служебно ли е служебното правителство и на кого служи то? Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой:2014-2015, редактор/и:Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.307-337. ISBN 978-954-07-4298-4


 
  Студия
 
 Издадено
  22210
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/