Ефектите и дефектите на една конституционна процедура


Киров, Пламен (2017) Ефектите и дефектите на една конституционна процедура Конституционноправни изследвания, том:25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, брой: 2014-2015, редактор: Пламен Киров, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, стр.70-97; ISBN 978-954-07-4298


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22208
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/