Особености на парламентарното управление в България


Киров, Пламен (2014) Особености на парламентарното управление в България De Jure, брой:2, 2014, стр.15-23. ISSN: 1314-2593 (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  22204
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/