Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти


Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014, 608 с. ISBN 978-954-07-3785-0


 
  Книга
 
 Издадено
  22203
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Киселова, Н. Политически права на българските граждани. С.: Сиела, 2017, с. 338.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/