Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи


Киров, Пламен (2014) Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи Съставителство и предговор: Пламен Киров., С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2014. 606 с. ISBN 978-954-07-3786-7


 
  Книга
 
 Издадено
  22202
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/