Съвременни предизвикателства към представителното управление


Киров, Пламен (2010) Съвременни предизвикателства към представителното управление Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, брой:2, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.77-97. ISBN 978-954-07-3073-8 29


 
  Студия
 
 Издадено
  22200
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/