Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група


Петрова, Веселинка (1998) Петрова, В. Звуковата работа в подготвителната група София: - Предучилищно възпитание, № 1, 1998, с. (7 - 10).


 В статията е обоснована необходимостта от звукова работа в подготвителното обучение по роден език за ограмотяване в първи клас. Конкретизирани са съдържателните и функционалните аспекти на заниманията със звуковете. Отправени са препоръки за популяризиране на ефективни решения за обогатяване на слуховия опит на шест-седемгодишните деца.
  Статия
 Звукова работа, подготвителна група, обогатяване на слуховия опит, ефективни решения
 Издадено
  2220
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/