Конституционен съд. Юриспруденция 1997-2006


Киров, Пламен (2010) Конституционен съд. Юриспруденция 1997-2006 С., Институт Отворено общество, 2010. 880 с. (В съавторство; авт.: Раздел ІІ).


 
  Книга
 
 Издадено
  22199
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/