Правна уредба на обществените поръчки в Европейския съюз. Директива 2004/18/ЕО и 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. - DE JURE, 2017, № 1, с. 63-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


Ламбева-Стефанова, Милка (2017) Правна уредба на обществените поръчки в Европейския съюз. Директива 2004/18/ЕО и 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. - DE JURE, 2017, № 1, с. 63-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 
 Издадено
  22196
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/