Класическият дебат за политическото представителство и критериите за оценка на избирателната система


Киров, Пламен (2009) Класическият дебат за политическото представителство и критериите за оценка на избирателната система 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 55-74. (Науч. ред. и въведение: …), ISBN 978-954-07-28-45-2.


 
  Статия
 
 Издадено
  22195
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/