Концепцията за пропорционалното представителство


Киров, Пламен (2009) Концепцията за пропорционалното представителство 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 67–92. (Науч. ред.: …), ISBN 978-954-07-2851-3.


 
  Студия
 
 Издадено
  22193
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/