130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 1).


Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 1). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 1. С., Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2009, 292 с., ISBN 978-954-07-28-45-2


 
  Книга
 
 Издадено
  22192
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/