Характеристика на договора за обществена поръчка. - DE JURE, 2016, № 2, с. 161-167. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Характеристика на договора за обществена поръчка. - DE JURE, 2016, № 2, с. 161-167. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 
 Издадено
  22191
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/