130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 2).


Киров, Пламен (2009) 130 години български конституционализъм - проблеми и тенденции (Том 2). Науч. ред. и въведение: Пламен Киров. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 320 с., ISBN 978-954-07-2851-3.


 
  Книга
 
 Издадено
  22190
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/