Новият закон за обществените поръчки. - DE JURE, 2016, № 1, с. 39-45. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


Ламбева-Стефанова, Милка (2016) Новият закон за обществените поръчки. - DE JURE, 2016, № 1, с. 39-45. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410


 
  Статия
 
 Издадено
  22189
 Милка Ламбева-Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/