Президентската институция - проблеми и предизвикателства


Киров, Пламен (2006) Президентската институция - проблеми и предизвикателства България в Европейския съюз. C., 2006, 27-52.


 
  Статия
 
 Издадено
  22188
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/