Президентът в българския конституционен модел


Киров, Пламен (2004) Президентът в българския конституционен модел С., Сиби, 2004. 320 с. ISBN 954-730-201-9


 
  Монография
 
 Издадено
  22187
 Пламен Киров

1. Цитирана в: Белов, М. „Времевото разделение на властите в съвременното българско конституционно право“. -В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция - конституционен консенсус и конституционни конфликти. С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 103.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/