Търновската конституция и демократичната държавност


Киров, Пламен (2004) Търновската конституция и демократичната държавност В: 125 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник с доклади от научна конф. на бълг. и руски юристи, проведена в гр. Велико Търново, 14-16.ІV.2004 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски и Българо-руски юрид. клуб, 2004, 163-169. Също и на рус. ез., 163-169.


 
  Доклад
 
 Издадено
  22186
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/