Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България


Киров, Пламен (2003) Външнополитическите правомощия на президента според Конституцията на Република България Конституция, външна политика и европейско конституционно пространство. С., 2003, 29-45.


 
  Статия
 
 Издадено
  22185
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/