Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО


Киров, Пламен (2003) Законодателна реформа и ратификация на Договора за присъединяване на Република България към НАТО Конституцията, международните договори и присъединяването на Република България към НАТО. С., 2003, 46-52. (Състав. и ред.: Ев. Танчев, Ем. Константинов).


 
  Статия
 
 Издадено
  22184
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/