Конституционни закони и конституционни промени


Киров, Пламен (2002) Конституционни закони и конституционни промени Право и политика - предизвикателства на прехода, 2002, стр.36-56.


 
  Статия
 
 Издадено
  22183
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/