Представително управление и избирателни системи


Киров, Пламен (2002) Представително управление и избирателни системи Съвременно право, брой:6, 2002, стр.17-29, ISSN 0861-1815.


 
  Статия
 
 Издадено
  22182
 Пламен Киров

1. Колев, О. Императивният и свободният мандат на народните представители. – В: Конституционни изследвания 2010–2011 г.: двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. Състав. Пламен Киров. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014. ISBN 978-954-07-3785-0; COBISS.BG-ID 1269043940 Цит. с. 131

2. Колев, О. Правният режим на членството в политическа партия като гаранция за демокрация. – В: Конституционни изследвания 2012–2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014. ISBN 978-954-07-3786-7; COBISS BG-ID 1269043684 Цит. с. 306

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/