Конституция на Република България. [Коментар]


Киров, Пламен (1999) Конституция на Република България. [Коментар] Конституция на Република България. [Коментар]. С., Сиела, 1999. 432 с. (В съавторство; авт.: Гл. І, чл. 10; Гл. ІІ, чл. 28-36 и чл. 42 и Гл. ІХ).


 
  Книга
 
 Издадено
  22181
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/