Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент - Правителство


Киров, Пламен (1999) Ролята на парламентарните комисии в отношенията Парламент - Правителство Парламентарна демокрация, брой:6, 1999, стр.4-12


 
  Статия
 
 Издадено
  22180
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/