Избирателно право


Киров, Пламен (1998) Избирателно право Основни права на човека и гражданина, 1998, стр.79-98


 
  Статия
 
 Издадено
  22179
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/