Принципи на избирателната система


Киров, Пламен (1998) Принципи на избирателната система Съвременно право, брой:4, 1998, стр.53-63, ISSN 0861-1815.


 
  Статия
 
 Издадено
  22176
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/