Функции на избирателната система


Киров, Пламен (1998) Функции на избирателната система Съвременно право, брой:5, 1998, стр.44-55, ISSN 0861-1815.


 
  Статия
 
 Издадено
  22175
 Пламен Киров

1. Колев, О. Правният режим на членството в политическа партия като гаранция за демокрация. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014. ISBN 978-954-07-3786-7; COBISS.BG-ID 1269043684 Цит. с. 306

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/