Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз


Киров, Пламен (1998) Изменения в Конституцията на Република България от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз Изменения на Конституцията на Републиката от 1991 г., произтичащи от приемането на България в Европейския съюз. С., Фенея, 1998, 208 с. (Съавт. на сборника и съавт. на изсл.: Е. Танчев, Ю. Захариева; авт.: Гл. III, § 1, 2, 5), с.95-102.


 
  Книга
 
 Издадено
  22174
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/