Избирателна система - в търсене на съгласието


Киров, Пламен (1996) Избирателна система - в търсене на съгласието Конституцията и демократичните промени в България. С., 1996, 48-58.


 
  Статия
 
 Издадено
  22173
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/