Избирателна система и политическа стабилност


Киров, Пламен (1996) Избирателна система и политическа стабилност Съвременно право, брой 2, 1996, стр. 33-42, ISSN 0861-1815.


 
  Статия
 
 Издадено
  22172
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/