Парламентарен контрол


Киров, Пламен (1994) Парламентарен контрол


 
  Книга
 
 Издадено
  22171
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/