Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия.


Киров, Пламен (1994) Конституциите по света - Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 332 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, Ев. Танчев, …; превод: Е. Михайлова и др.). ISBN 954-07-0447-2


 
  Книга
 
 Издадено
  22170
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/