Испания: Конституция и публичноправно законодателство


Киров, Пламен (1992) Испания: Конституция и публичноправно законодателство С., Век 22, 1992. 274 с. (Състав.: Н. Неновски, Г. Близнашки, …; ред.: Г. Близнашки; превод от исп.: Т. Липова и др.). (Сер. Алианс). ISBN 954-416-028-0


 
  Книга
 
 Издадено
  22169
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/