Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия


Киров, Пламен (1990) Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия Конституциите: САЩ, Република Италия, ФРГ, Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания, Федерална република Бразилия [Сборник]. С., Век 22, 1990. 418 с. (Състав.: ..., Е. Танчев, Г. Близнашки; отг. ред.: Г. Близнашки; превод: Н. Иванов и др.). (Сер. Алианс).


 
  Книга
 
 Издадено
  22166
 Пламен Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/