Пенитенциарна педагогика, В.Търново, Фабер,1999, 242 с. ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG ID 1034562020


Хаджийски, Минко (1999) Пенитенциарна педагогика, В.Търново, Фабер,1999, 242 с. ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG ID 1034562020 у нас


 Първата книга за корекция на лишените от свобода, която е освободена от идеологическото клише на превъзпитанитето. В нея се разглеждат важни аспекти на корекцията основани на психологически подходи и социалните интереси на осъдените.
  Книга
 затвор, соц.педагогика, психология, консултиране, подпомагане


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22165
 Минко Хаджийски

2. Петрова,Красимира. Рисково поведение и психологическа практика. В.Търново, Фабер, 2015 401 с. ISBN 978-619-00-0224-6

1. Петрова, Нели. Основи и методи на социалната работа, София, Литера, 2001, 236 с. ISBN 954-8683-13-X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/