Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група на детската градина (6-7 г.). Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3


Караиванова, Петя (2008) Конакчиева, П. Социален свят. Природен свят. В: Книга за учителя. Моливко. Дидактична система за подготвителна група на детската градина (6-7 г.). Под общата редакция на доц. Д. Гълъбова. Трето допълнено издание. Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3 Велико Търново: Слово, 2008, с. 251-334, 662 с. ISBN 978-954-439-890-3. COBISS.BG-ID 1229489892 УДК 372.3


 В Книгата се представят теоретични и практико-приложни аспекти на педагогическото взаимодействие „дете - среда“ в подготвителна предучилищна група.
  Книга
 природен свят, социалне свят, педагогическо взаимодействие
 Издадено
  22164
 Петя Караиванова

1. Габрова, Л. Нежива природа – дете – природонаучна грамотност - Дом, дете, детска градина, 2013, 6, с. 17-34. ISSN 1310-0580 COBISS.BG-ID 1119970020 УДК 37.018.1 373.24 Пълнотекстово цитиране на с. 17.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/