Основи на гражданското право


Иванов, Георги (2007) Основи на гражданското право -Велико Търново: Абагар, 2007, 416 с., ISBN 978-954-427-751-2


 
  Монография
 
 Издадено
  22158
 Георги Иванов

1. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 246с., ISBN 978-619-208-065-5. Цитиранията са на страници 23, 44, 112

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/