Преобразуване на търговските дружества


Иванов, Георги (1993) Преобразуване на търговските дружества -Велико Търново, 1993,188 с. COBISS.BG-ID 1026841572


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22157
 Георги Иванов

1. Антонова, Анета. Събирателно дружество. София: Сиби, 2004, 268 с. ISBN 954-730-232-9, Цитиранията са на с. 53

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/