М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с.


Гърмидолова, Мариана (2018) М. МОЙНОВА, Св. Косев, В. Гунева. Електронен учебник по изобразително изкуство за 7 клас. София: Просвета плюс, 2018, 92 с. София ISBN 978-619-222-214-7


 Електронният учебник предлага увлекателни и интересни електронни ресурси, които позволяват лесно усвояване на учебното съдържание: игри, пъзели, разнообразни по вид упражнения, филми, албуми, 3D ресурси и др.
  Учебник / Учебно помагало
 електронни ресрси, изобразително изкуство, 7 клас


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  22155
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/