Радев, Радослав. Иван Вазов и Българското предвечерие. Монография. Варна, 1999. 196 с. изд.Славена.ISBN 954 579 076 8


Радев, Радослав (1999) Радев, Радослав. Иван Вазов и Българското предвечерие. Монография. Варна, 1999. 196 с. изд.Славена.ISBN 954 579 076 8


 Монографията разкрива идеята за българската устойчивост, претворена в творчеството на Иван Вазов – бащата, майката, дома, историята, природата, храма, страданието. Анализирани са разказите, романа "Под игото" и "Епопея на забравените".
  Монография
 баща, майка, история, дом, природа, храм, епопея, роман
 Издадено
  22148
 Радослав Радев

1. РЕЦЕНЗИЯ: Иванов, Славчо. Още незавършено предвечерие. в.Спектър Силистра, бр.7 от 12 януари 2000.с.3 Отзив: Мачева, Лила. Доц.Радослав Радев отвори душите ни за Вазов. - в. Янтра Днес. бр.9, 14-16 януари 2000 г.с.12. Цитирана от: Михайлов, Димитър. Бягството на 1876 г.: от Сопот до кафе "Трансилвания". В: Сб. За Вазов. Юбилейна научна сесия 150 години от рождението на Вазов. Силистра, септември 2000 г. с.60. Цитирана от: Димитров, Николай. Вазов: между всекидневното и трансцедентното. В. Търново. 2007. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, с-34. Цитирана от: Бенин, Никола. Българска литература. Критически прочити. Т.1. Русе. 2012. с.9, 14. Цитирана от: Михайлов, Димитър.Иван Вазов. История, поетика, диалози. Велико Търново. 2016. Изд. Дар-РХ с.38. ISBN 978-954-9489-50-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/