Радев, Радослав. Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.ISBN954 579 016 4


Радев, Радослав (1997) Радев, Радослав. Алеко Константинов. Лице и опако. Монография. Варна, издателство "Славена". 1997.128 с.ISBN954 579 016 4


 Монографията е посветена на творчеството на Алеко Константинов. В нея са анализирани детайлно очерците от първата част на "Бай Ганьо" и е педложен методически модел за тяхното изучаване.
  Монография
 очерк, фейлетон, народопсихология, бет, жест, обичаи
 Издадено
  22147
 Радослав Радев

1. Рецензия: Иван Станков. Нова книга за Алеко. в.Литературен форум. бр.30, 6-12.Х.1998 г. с.3. Отзив:Иво Братанов. Ценно учебно пособие излезе от печат. В. "Утро", бр.4 (2424), Г.Х, 7.I.1999 г. Отзив:Славчо Иванов. Лицето и опакото у Бай Ганьо. в."Спектър-Силистра". бр.52 от 17.03.1999 г. с.5. Отзив:Лила Мачева.Доц.Радев ни помогна да обикнем Алеко. В."Янтра". бр.67. от 5 април 2000 г. с.6. Цитирана: Русков, Иван. Битие и парадокс. Записки по българските преображения. В.Търново. с.239. Цитирана: Трендафилов, Владимир. Конструирането на културния герой през българския ХIХ – ХХ век. Вж: Балканските идентичности в българската култура. Т.4. Състав. Н.Аретов, С., 2003. 243-244. Цитирана: Стефанов. Петър. Щастливеца и бай Ганьо. В. Търново, 2006, с.171. Цитирана: Лебедова, Румяна. Неизчерпани диалози. Слово и образ. В. Търново. 2008, с.49. Цитирана: Галунова, Калина. Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Велико Търново. 2009. изд. Фабер, с.214, 215, 245, 261, 270, 292, 293, 305, 306, 307. Цитирана: Стефанов, Петър. Архетип и художествен смисъл.Сборник: Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. В. Търново. Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”. 2011.с.54.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/