Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.


Радев, Радослав (1995) Осмокласниците пишат. В съавторство с К. Попова, Л. Николова. С., Изд. “Асио”, 1995, 160 с.


 Учебното помагало е предназначено за развитието на писмената реч на учениците от осми клас: есе и литературноинтерпретативно съчинение.
  Учебник / Учебно помагало
 есе, литературноинтерпретативно съчинения, писмена реч
 Издадено
  22144
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/