Радев, Радослав. Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.ISBN 954 579 057 1


Радев, Радослав (1994) Радев, Радослав. Как се пише есе. История, теория, практика, христоматия. Варна. Изд. Славена, 1994, 176 с.ISBN 954 579 057 1


 Книгата е монографично изследване за развитието на есето като жанр в българската литература и е изградена цялостна методическа система за неговото изучаване и усвояване като писмен текст в училище.
  Монография
 афоризми, есе, разказ, методически указания, проблеми, текстове
 Издадено
  22143
 Радослав Радев

3. Атанасов, Владимир. Образователният статус на есето. – сп. Български език и литература. 2000. №2, с.57 Леонидов, Румен. Обърни се с гняв напред. Книгата е представена и препоръчана. В.Ние жените”, №2, 8.01 – 14.01.2002 г. Цитирана от: Бойкова, Фани. Комуникативни стратегии в обучението по български език. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. 2016. ISBN 978-619-202-151-1. с.44 и с.95.

2. цитирано в Коева, Янка. Многоезичие и обучението по немски език като чужд. В. Търново: ИВИС, 2014, с. 106, ISBN 978-954-2968-76-4, COBISS.BG-ID 1267780068.

1. Гарушева, Пенка. “За” или “против” есето в учцилищния урс на обучение по български език и литература”. – Български език и литература, 2000. №2. с.50; Йовева, Румяна. Писмени ученически текстове. Трета част. Съчинения интерпретации. С., 2003. с.247. Евтимов, Йордан. Анотиран академичен топ 10 за есе. – Литературен вестник. №8 от 25.02 – 02.03. 2004 г.; Недев, Иван. Ванушка Димитрова, Цеца Балевска. Тестове по култура на речта. Силистра. 2005, с.306. Книгата е цитирана със следната бележка: “Голяма част от постановките в този дял на книгата са заимствани от труда на Радослав Радев “Как се пише есе. История, теория, практика и христоматия”. Варна. 1994) Асио, Част II, 92 с. Кръстев, Емил. Методика на обучението по литература. Пловдив, изд. Контекст. 2010. с.313.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/