Радев, Радослав. Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.ISBN 954 579 002 4 (T,1)


Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за изучаване биографиите на българските писатели. Т.1 Б. Варна. Изд.Славена, 1993. 212 с.ISBN 954 579 002 4 (T,1)


 В учебното помагало са включени текстове – мемоари, спомени, документи за изучаване биографията на българските възрожденски писатели.
  Учебник / Учебно помагало
 спомени, мемоари, документи, писма
 Издадено
  22142
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/