Радев, Радослав. Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с. ISBN 954 579 009 1


Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Текстове за проблемно изучаване на българската възрожгденска литература. Т. 1 А. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с. ISBN 954 579 009 1


 В учебното помагало са включени текстове за проблемно-тематично изучаване на българските възрожденски писатели.
  Учебник / Учебно помагало
 проблем, тема, урочна единица, текст
 Издадено
  22141
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/