Радев, Радослав. Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.ISBN 954 579 001 6


Радев, Радослав (1993) Радев, Радослав. Българската възрожденска литература в училище. Т.1. Варна. Изд.Славена, 1993. 260 с.ISBN 954 579 001 6


 В монографията са въведени хронологично и проблемно-тематично текстовете и авторите от българската възрожденска литература и е изградена цялостна методическа система за тяхното изучаване в училище
  Монография
 проблем, тема, урочна единица, съчинения, текст


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  22140
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/